Blogi Muzeum Literatury
Media
Krzysztof Gąsiorowski
Data dodania: 17 lutego 2012

12.01.2012 zmarł w Warszawie poeta Krzysztof Gąsiorowski. Nie byliśmy znajomymi, choć poznałem osobiście Krzysztofa (z wszystkimi, zdaje się, od razu przechodził na „ty”) podczas obrad jury jednego z konkursów poetyckich, jakie organizował – już lata temu – Staromiejski Dom Kultury.

Przyglądałem mu się, ciekawy – był jednym z tych, którzy umieją i lubią dyskutować, rozmawiać. Poza tym miał swoje zdanie, którego lubił bronić i zapalał się w dyskusji. Słyszałem, że umiał być duszą towarzystwa, co nie dziwi – wszak życie literackie i okołoliterackie poeci Orientacji Hybrydy wiedli bujne.

Gąsiorowski był poetą niedocenionym i miał tego niedocenienia głęboką, dojmującą świadomość. Co prawda wiele zrobił, by sobie zaszkodzić: mnie na przykład niezwykle przeszkadzała jego lojalistyczna, mówiąc eufemistycznie, postawa w czasach stanu wojennego. Ale był (jest!) poetą wartym lektury: z predyspozycjami metafizycznymi, ze smykałką do zakręcenia językiem. Ciekawe połączenie.

Przed krytyczną operacją, najwyraźniej nie mając złudzeń, ofiarował Muzeum Literatury całe swoje archiwum. Dyskretnie, bez pompy i oczekiwań.


Dodaj komentarz:

Copyright © 2010-2012 Muzeum Literatury