Blogi Muzeum Literatury
Media
Trawiasta
Data dodania: 26 stycznia 2012

Uff… Po zaiste szaleńczym wysiłku, nad którym pieczę trzymał nieustannie pan dyrektor Henryk Banasiuk, udało nam się wreszcie ukończyć remont na Trawiastej. Ten budynek to dla nas małe zbawienie. Zbawienie – bo przynajmniej ta część zbiorów, która w siedzibie głównej przy Rynku miała najmniej komfortowe warunki pobytu, wreszcie znalazła godziwą przystań. Małe – bo jednak nie wszystkie kłopoty z głowy zdejmują nam te nowe powierzchnie magazynowe…

A kiedy już ruszy – a mamy nadzieję, że ruszy i to jeszcze w tym dziesięcioleciu – modernizacja siedziby głównej, będzie nam Trawiasta azylem i podporą.

Każde budowanie to jakiś rodzaj tworzenia: czy będzie to „budowanie myślenia”, o jakim pisał Martin Heidegger, czy budowanie w sensie jak najbardziej literalnym.


Otwarcie budynku na ul. Trawiastej – relacja [Admin.]


Komentarze
  • ANINIANIE 12 kwietnia 2012

    Czekaliśmy na Muzeum Literatury w Aninie, jak na cud.Bo niby to OSIEDLE POETOW,w wierszach opisywane, zwariowani miłośnicy poezji ustawili zmarłym, a niegdys mieszkającym w Aninie poetom pamiątkowe kamienie z odpowiednimi napisami (Twardowski, Gałczyński, Tuwim)wydajemy pismo własnymi siłam (Otrzymał je dyr.Banasiuk, który nas gościł na drugim otwarciu), wydajemy tomiki poezji, no, powiedzmy – „poezji”. Marzymy o tym, żeby budynek nie był martwym magazynem, żeby stwarzał okazję spotkań z poetami z prawdziwego zdarzenia, mniej lub bardziej znanymi.Niech będzie to miejsce budowania myślenia i uczenia, że poezję można lubić.

  • Dodaj komentarz:

    Copyright © 2010-2012 Muzeum Literatury